vaktstab 2011

 

 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
 

 

 

Om Kvam Security

 

Kvam Security er eit FG-godkjent vaktselskap. Me er totalleverandør av alarmtenester og er det einaste lokale vaktselskapet i Kvam og Hardanger. For tida består den operative staben av 10 vektarar. Selskapet består av mannskap med politibakgrunn og vektarbakgrunn. Dette gjer at arbeidet undervegs og ved åstaden blir handtert korrekt.

 

Kvam Security tilbyr innbrotsbrann- og overfallsalarmar, med utrykking til huset ditthytta di eller verksemda di -24 timar i døgeret - heile året.

 

Kvam Security sin styrke er lokalkunnskaprask responstid og nærleik til eigendomen din. Med base i Kvamvil me koma til staden kort tid etter at alarmen går, for å ivareta din tryggleik og dine interesser.

 

Vel du ein alarmpakke med brannalarmtilbyr me direktevarsling til brann-og redningstenesta. Med ei slik varsling kan du kan spara dei fyrste og viktigaste minutta i eit branntilløp.

 

Kvam Security er det einaste vaktselskapet  Vestlandet som har godkjent instruks for bruk av vektarhund.

Vektarhund er eit effektivt arbeidsverktøy som me nyttar i vår daglege teneste.

 

Me har pr. dags dato vakttenester til marknadens lågaste pris. Alt utstyr og alle tenester vil bli tilpassa ditt behov.

I tillegg sørgjer me for god alarmmerking av objektet ditt - noko som erfaringsvis er svært førebyggjande mot innbrot.

 
Ta kontakt med oss for eit uforpliktande tilbod.
 
 
Kvam Security
Ditt lokale vaktselskap
tlf. 924 24 400
 
 
info om roykdetektor
 
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.